Hotline1: 0903 038 100
Hotline2: 0946 664 616
Hotline3: 0943 934 373
facebook

Tennis

Tennis là một trong các hoạt động thể thao giải trí tại KDL TheBCR.

Previous Image
Next Image

info heading

info content


Thời gian phục vụ : Từ Thứ 3 đến Chủ nhật hàng tuần (Thứ 2 nghỉ).