Hotline1: 0903 038 100
Email: booking@thebcr.vn
Hotline2: 0946 664 616
Email: info@thebcr.vn
Hotline3: 0943 934 373
Email: thebcr1191@gmail.com
Mail Góp ý:
phanhoikhachhangbcr@gmail.com
facebook

Zord ball

Còn gọi là boxing trên cỏ. Bạn có thể tham gia từ 2-4 người chơi cùng lúc. Trò chơi đòi hỏi sức mạnh cá nhân và một chút khéo léo của đấng nam nhi để đẩy văng tất cả đối thủ ra khỏi ngoài biên. Người cuối cùng còn đứng trên sân ( the last man stand) sẽ chiến thắng tất cả.

Previous Image
Next Image

info heading

info content


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *